Vermogensbeheer

Dasselaar Advies beheert voornamelijk vermogen in de vorm van landelijk vastgoed; landgoederen en terreinen van eigenaars in het landelijk gebied. Een landgoed beheren, betekent een landgoed in stand houden. Ervoor zorgen dat opbrengsten en uitgaven in de juiste balans zijn en blijven. In de loop der jaren heeft Dasselaar Advies ruime expertise opgebouwd in het beheer van complexe landgoederen met huizen, boerderijen, landerijen en bossen. Waar de beheerder in het verleden nog wel eens beroep kon doen op subsidie, moet hij nu op zoek naar economische dragers om het familiebezit van zijn principaal rendabel te houden en voor de volgende generatie veilig te stellen. Dat vraagt van de rentmeester naast creativiteit ook de kennis en het geduld om zich te kunnen inleven in de ambtelijke processen. Benny van Dasselaar beheert “zijn” landgoederen vanuit die visie, in nauw overleg met zijn opdrachtgevers.

Vermogensbeheer door Dasselaar Advies