Bestuursrechtelijke schadevergoeding

Dat is de verzamelnaam voor alle vormen van schadevergoeding die worden uitgekeerd als gevolg van overheidshandelen. De expertise van Dasselaar Advies betreft planschade en nadeelcompensatie.

Planschade: We spreken van planschade als een woning of een andere onroerende zaak in prijs is gedaald door een planologische maatregel.

Nadeelcompensatie: Schade die ontstaat door rechtmatig handelen van de overheid komt in sommige gevallen voor vergoeding in aanmerking. Dat wordt nadeelcompensatie genoemd. Ondernemers bijvoorbeeld die inkomensschade leiden wanneer hun bedrijf tijdelijk niet of slecht bereikbaar is door een wegafsluiting kunnen hiervoor in aanmerking komen. Aan de vraag of iemand recht heeft op nadeelcompensatie en hoe hoog dat bedrag moet zijn, gaat een zorgvuldig proces vooraf.

De adviseurs van Dasselaar Advies helpen benadeelden bij het opstellen van planschade- en nadeelcompensatieverzoeken. Dat vereist niet alleen een grondige vakkennis, maar ook ruime ervaring.