Onteigening

Onteigening is een ingrijpend instrument, dat pas kan worden ingezet als aantoonbaar is dat het algemeen belang wordt gediend. Meestal onteigent de overheid voor stadsuitbreiding of infrastructuur. Daarbij mag de onteigende er in inkomen of vermogenspositie niet op achteruit gaan. Uitgangspunt is om eerst op minnelijke wijze tot overeenstemming te komen. Pas als dat niet lukt, wordt gekozen voor een gerechtelijke onteigeningsprocedure. Dasselaar Advies is gespecialiseerd in de procedures en protocollen die met een onteigening gepaard gaan. Maar ook bij minnelijke schikking is het goed om een adviseur van Dasselaar Advies in het proces te betrekken.