Landgoed Pijnenburg, Beer z'n Veld, bouwkavels

Midden in de natuur, centraal gelegen in het land en op korte afstand van grote plaatsen als Amersfoort, Utrecht en Amsterdam wordt u op landgoed Pijnenburg de mogelijkheid geboden om temidden van bossen en natuurschoon op een perceel van 3.500 m2 uw droomhuis te realiseren.

De oudste vermelding van “Pijnenborch” dateert van omstreeks 1606. Landgoed Pijnenburg werd destijds geëxploiteerd als productiebos en veenontginning. “Pijn” staat hier voor de nog altijd aanwezige “Grove den”. Momenteel is Landgoed Pijnenburg ongeveer 340 hectare groot en gelegen in de gemeenten Baarn, Soest, Hilversum en Zeist. Het landgoed is onderverdeeld in De Binnenplaats, Brandenburg, Beer z’n Veld, Overbosch, Hoge Erf, Vinkenhof, Baarnse Snip en Kievitsdal en bestaat uit bos-, natuur-, en landbouwgronden, recreatie- en overige terreinen. Op het landgoed bevinden zich diverse opstallen, waaronder het monumentale landhuis Pijnenburg , een monumentaal koetshuis, Theehuis ‘ t Hooge Erf, een aantal boerderijen en diverse woningen.

In het afgelopen jaar is in samenwerking met de gemeente Soest op Beer z’n Veld in combinatie met de realisatie van een waterberging nieuwe natte natuur gerealiseerd. Aan de rand van deze nieuwe natuur en het bestaande bos zijn twee bouwkavels gesitueerd.

Kavel A

Bestemmingsplan
In het kader van gebiedsontwikkeling De Wiek is op 31 mei 2011 door de gemeenteraad van de gemeente Soest het bestemmingsplan “De Wiek” vastgesteld. In dit bestemmingsplan is het mogelijk om aan de rand van het natuurgebied en bos nieuwe bebouwingsmogelijkheden te realiseren waaronder deze kavel die wordt aangeboden.

Op de aangeboden kavel mag volgens het bestemmingsplan “De Wiek” een nieuwe woning gerealiseerd worden met een inhoud van 1.400 m³ inclusief bijgebouwen.

Op 15 mei 2012 heeft de gemeenteraad van de gemeente Soest het besluit genomen dat er een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het landelijk gebied van de gemeente Soest waarin bestemmingsplan “De Wiek” wordt meegenomen.

Erfpacht
De bouwkavel wordt in erfpacht uitgegeven waarbij voor de nieuw te realiseren woning een recht van opstal wordt gevestigd.

Erfpacht is een zakelijk recht, sterk verwant met het recht van eigendom en wordt ingeschreven in het Kadaster. De erfpachter heeft in juridische zin een positie die nagenoeg gelijk is aan de positie van de landgoedeigenaar, zo is het erfpachtsrecht te vervreemden en te bezwaren met een recht van hypotheek. De erfpachter betaalt aan de landgoedeigenaar een vergoeding voor gebruik van de grond, “canon” geheten. De erfpachter mag op het erfpachtsgoed een opstal realiseren. Met een recht van opstal wordt geregeld dat het opstal juridisch eigendom is van de erfpachter en wordt voorkomen dat het door “natrekking” eigendom wordt van de landgoedeigenaar.

De erfpachtsvoorwaarden regelen de verhouding tussen erfpachter en landgoedeigenaar. Deze voorwaarden betreffen ondermeer looptijd, canon, mogelijkheden van canonherziening, lasten, onderhoud, gebruik, bestemming en beëindiging.

Aanbod

  • De bouwkavel wordt in erfpacht uitgegeven met recht van opstal voor de nieuw te bouwen woning met opstallen. De erfpacht heeft de volgende basis kenmerken:
  • Looptijd 30 jaar
  • Canon bedraagt € 32.500,00 per jaar (fiscaal aftrekbaar)
  • Canon wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van het prijsindexcijfer, zoals dat wordt gepubliceerd door het CBS.
  • Canon wordt eens per tien jaar opnieuw vastgesteld op basis van een percentage van de vrije grondwaarde, waarbij het percentage gelijk is aan het rentepercentage van 10 jarige staatsobligaties zonder inflatiecorrectie met een opslag van 1,75% en met een minimum van 3%.

Vraagprijs € 75.000,00 kosten koper.
Aanvaarding in overleg.
Goedkeuring van verkoop aan landgoedeigenaar voorbehouden.

Kavel B

Kavel B is in erfpacht uitgegeven.